Wednesday, July 27, 2016

Të gjitha sëmundjet vijnë nga goja

Përkthyer nga: Bimë Mjekësore


No comments:

Post a Comment